Aktivni građani

sve ankete / tekst ankete

Testiranje javnih funkcionera

BRANISLAV Ivin, trajanje ankete: 22/12/2021 - 01/01/2022

Koje testiranje javnih funkcionera, od gradonačelnika do predsednika Republike, bi trebalo propisati, pred stručnom i nezavisnom komisijom, a koje bi u najvećoj meri umanjilo štetu po opšte zdravlje društva, koju javni funkcioneri mogu prouzrokovati svojom komunikacijom sa javnošću?

Rezultati

Test opšte kulture i lepog ponašanja

71.43%

Test pismenosti

0%

Psihijatrijski test

28.57%

ukupan broj glasova: 7