Aktivni građani

sve peticije

Peticija da Grad Zrenjanin subvencioniše kupovinu kućnih prečistača vazduha

Senka Zubic, 11/10/2021

Tokom 2021. godine Grad Zrenjanin je subvencionisao kupovinu bicikala, pravdajući to "ekološki prihvatljivim transportnim sredstvom" i "doprinosom čistijem vazduhu".

S obzirom na to da podaci državne Agencije za zaštitu životne sredine (SEPA) pokazuju da je u Zrenjaninu već sada vazduh treće kategorije zbog dugoročnog prekoračenja granične vrednosti za PM10 čestice, a da se dodatno zagađenje očekuje nakon početka rada fabrike automobilskih guma Linglong, Zrenjaninci koji se budu vozili biciklima će povećano rizikovati svoje zdravlje.
Za sve stanovnike Zrenjanina bi bilo korisnije od subvencionisanja kupovine bicikala da grad subvencioniše kupovinu uređaja za prečišćavanje vazduha, kako bi bar u svojim kućama i stanovima bili zaštićeni od zagađenja.

Zato tražimo da Grad Zrenjanin opredeli u budžetu za 2022. godinu sredstva za subvencionisanje kućnih prečistača vazduha za sva domaćinstva na teritoriji grada, u vrednosti od najmanje 50% prosečne cene tih uređaja.

Broj potpisnika: 7

Potpišite peticiju