Aktivni građani

sve peticije

Subvencionisanje inverter klima uređaja

Ljubomir Popović, 12/10/2021

U susret novoj grejnoj sezoni, a imajući u vidu da su kućna ložišta među najvećim zagađivačima, smatramo da je neophodno subveniconisati energetski efikasan način grejanja. Inverter klima uređaji su jedan od bržih i lakših rešenja, jer nema potrebe za posebnim, skupim instalacijama. Svako domaćinstvo u gradu ga može postaviti veoma brzo i uz minimalne troškove. Sami uređaji se smatraju jednim od najefikasnijih i najčistijih načina grejanja.

Broj potpisnika: 4

Potpišite peticiju