Aktivni građani

sve peticije

Za trajno izmeštanje sednica Skupštine grada Zrenjanina iz Barokne sale Gradske kuće

Dragana Popović, 16/10/2021

Barokna sala se i danas koristi za programe umetničkog sadržaja, ali se poslaničke klupe ne iznose za takve pojedinačne događaje i na taj način se gubi karakteristika ove sale koja je jedinstvena u gradu, a to je akustika. Muzički događaji zahtevaju adekvatan prostor i potpuno je nerealno tražiti izgradnju takvog prostora kada on već postoji, samo ga treba koristiti na pravi način.

Broj potpisnika: 5

Potpišite peticiju