Aktivni građani

sve peticije

Promena firme za javni prevoz

Igor Kovačić, 19/10/2021

Tražimo da se raskine ugovor sa sadašnjim javnim prevoznikom Net bus i da se raspiše tender za novog javnog prevoznika. Razlog je nepoštovanje ili nepostojanje reda vožnje. Pojedini delovi grada i određena sela uopšte nisu pokrivena ili su pokrivena sa mini busevima koji nisu dovoljni. Takođe imamo neusklađenost linija sa potrebama zaposlenih i školaraca. Takođe povećana je cena usluga iako se ništa ne preduzima na poboljšanju kvaliteta usluga.

Broj potpisnika: 12

Potpišite peticiju